• Home >
  • About Us >
  • Company Overview

 

คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย

บริษัทร่วมทุน “คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช” ได้ก่อตั้งขึ้นภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ มากกว่า 40 ปี โดยความร่วมมือระหว่าง คัมมิ่นส์ และ ดีเคเอสเอช ในปีพุทธศักราช 2549 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทคัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และยังได้ร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพิ่มขึ้นอีกแห่งทีประเทศเวียดนามเพื่อรองรับการเจริญเติบโต โดยทั้งคัมมิ่นส์และดีเคเอชสเอช ยังสร้างความมั่นคงยั่งยืนเพื่อเติมเต็มการทำธุรกิจและให้บริการที่ดีเพิ่มขึ้นในขั้นต่อไป ซึ่งทั้งสองบริษัทร่วมทุนที่เกิดขึ้นนั้นยังมีความพรั่งพร้อมเพื่อที่จะขยายตัวทางธุรกิจสำหรับสินค้าคัมมิ่นส์ในภูมิภาคนี้ และจัดเตรียมอุปกรณืให้สอดคล้องกับความต้องการขยายตัวของท้องถิ่นนั้นอีกด้วย ซึ่งบริษัทร่วมทุนทองสองแห่งใช้ชื่อดังนี้

 

- บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 
- บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (เวียดนาม) จำกัด
 
ในขณะที่ทั่วโลกกำลังแข่งขันเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ให้แก่ลูกค้า คัมมิ่นส์ก็ได้พบกับคู่ค้าที่ดีก็คือ ดีเคเอสเอช ที่มีบุคคลากรมากกว่า 100 คน ในประเทศไทยและ 75 คนในประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นผู้ดูแล จัดการขาย การตลาด โครงการต่างๆ และการให้บริการหลังการขาย ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยกับเวียดนามเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า ด้วยมาตรฐาน 24 ชั่วโมง 7 วัน การบริการแบบทั่วถึงทุกสถานที่ เพื่อให้บริการที่ดี และสมบูรณ์ ตามความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน ในการใช้งาน เช่น ธนาคาร โรงงาน โรงไฟฟ้า โทรคมนาคม อาคารสำนักงาน ทีพักอาศัย และ โรงพยาบาล เป็นต้น
 
เกี่ยวกับคัมมิ่นส์
คัมมิ่นส์ อิงค์ คือผู้นำด้านเครื่องยนต์ให้พลังงาน ซึ่งมีกลุ่มธุรกิจต่างในด้านการออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย และการบริการ ให้แก่เครื่องยนต์ และรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ชุดควบคุมเครื่องยนต์ ระบบกรองอากาศและกรองของเหลว ระบบลดมลภาวะ และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่มีสำนักงานใหญ่ อยู่ ณ เมืองโคลัมบัส มลรัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคัมมิ่นส์มีอยู่ใน 190 ประเทศ และ มีโครงข่ายธุรกิจ อีกมากกว่า 500 บริษัทของตนเอง และตัวแทนอิสระ ในแต่ละประเทศนั้นๆ และยังมีตัวแทนรายย่อยอีกกว่า 5200 ราย
 
ดีเคเอสเอชเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ในการให้บริการด้านการขยายตลาด โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เราเชื่อมต่อบริษัทของคุณกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ ทำให้ธุรกิจสามารถขยายในตลาดใหม่ และเติบโตในตลาดที่มีอยู่เดิม 
 
เกี่ยวกับดีเคเอสเฮช
เรานำเสนอบริการแบบครบวงจรที่รวมไปถึงกระบวนการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิต วางแผนการตลาด กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนให้บริการหลังการขาย ให้กับสินค้าหลากหลายประเภท เรานำเสนอความเป็นมืออาชีพ และ บริการด้านการขยายตลาดด้วย เครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ และ โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ ธุรกิจของเราแบ่งออกเป็น 4 หน่วยธุรกิจหลัก คือ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods และ สินค้าหรูหรา) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และ เทคโนโลยี