• Home >
  • About Us >
  • Mission & Vision

banner templete

 

พันธกิจของคัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (Mission)
คัมมิ่นส์ และ ดีเคเอสเอช สององค์กรชั้นนำได้นำจุดแข็งที่โดดเด่นมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการ ที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าให้กับกลุ่มประเทศอินโดจีน
 
เรามุ่งที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยใช้ความยอดเยี่ยมในด้านการขาย การกระจายสินค้า และการบริการทางด้านเครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการเสริมหลังการขาย
 
ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในเรื่องความซื่อสัตย์ การริเริ่มสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อสังคม เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำที่ยิ่งใหญ่โดยลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา เพื่อสร้างความพอใจให้ลูกค้าและผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างสูงสุด
 
วิสัยทัศน์ของคัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (Vision)
ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น ด้วยพลังและศักยภาพของ คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช
 
ศูนย์บริการ
คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช เรามีเป้าหมายที่จะให้บริการชั้นเลิศและมีคุณภาพแก้ลูกค้าของเราให้ทุกๆความต้องการสำหรับงานเหมือง อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส งานเรือ อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รถยนต์ รถบรรทุก และ อุปกรณ์ที่ให้งานภาคสนาม เรามีความพร้อมในการซ่อมแซมในเครื่องยนต์พิเศษด้วยเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์ ที่จะวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ด้วยการซ่อมที่ต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับซ่อมแซมเล็กน้อยการดูแลรักษาเครื่องจักร หรือการซ่อมแซมหนัก รวมถึงการทดสอบด้วย Dynamometer